RIOT GRRRL IS... ( fragment del Manifest Riot Grrrl, 1991)

Manifest Riot Grrrl, publicat l'any 1991 en el fanzine Bikini Kill Zine #2.


[CATALÀ]

Perquè nosaltres anhelem discs i llibres i fanzines que ens parlen a NOSALTRES, que ens puguem sentir incloses i puguem entendre a la nostra manera.

Perquè volem fer-ho més fàcil per a les xiques: el fet de veure i escoltar el treball de l’altrx, per a poder compartir estratègies i criticar o aplaudir a altres.

Perquè hem de fer-se càrrec dels mitjans de producció amb la finalitat de crear les nostres pròpies queixes.

Perquè veient el nostre treball com connecta amb les nostres amigues o companyes, política i vida real és essencial si anem a esbrinar de quina forma està impactant el que estem fent, reflecteix, perpetua o TRENCA l’status quo.

Perquè reconeixem les fantasies de la revolució instantània armamentística masclista com mentires poc pràctiques destinades a mantindre’ns simplement somniant en lloc de convertir-nos amb els NOSTRES SOMNIS, buscant així crear la revolució en les nostres vides tots els dies, imaginant i creant formes alternatives a la merda capitalista cristiana de fer les coses.

Perquè nosaltres no volem assimilar les normes d’algú altre (xic) sobre què és o no “bona” música, punk-rock o “bones” lletres. I, PER TANT, necessitem crear fòrums on podem recrear, destruir i definir les nostres pròpies visions.

Perquè nosaltres sabem que la vida és molt més que supervivència física i som evidentment conscients de que la idea del punk rock “tu pots fer qualsevol cosa” és crucial per a l’arribada de la revolta d’unes xiques enfadades que tracten de salvar la vida psíquica i cultural de xiques i dones de tot arreu del món, segons els nostres propis termes, no els vostres.

Perquè fent/llegint/veient/escoltant coses molones que ens validen i desafien ens pot fer ajudar a guanyar força i el sentit de comunitat que necessitem amb la finalitat d’esbrinar com figuren merdes com el racisme, la discriminació pels cossos o edat, l’especisme, classes socials, violència de gènere, antisemitisme i sexisme en les nostres pròpies vides.

Perquè veiem el foment i el suport a escenes de dones i artistes de tot tipus com a part integral d’aquest procés.

Perquè odiem al capitalisme en totes les seues formes i veiem el nostre principal objectiu com compartir informació i mantenir-se en vida, en lloc d’obtenir beneficis de ser guai d’acord a les normes tradicionals.

Perquè estem cabrejades amb una societat que ens diu: xica = tonta, xica = roïna, xica = dèbil.

Perquè creiem amb tot el nostre cor, la nostra ment i el nostre cos que les dones constitueixen una força d’ànima revolucionària que pot i va a canviar el món real.


[CASTELLANO]

Porque nosotras anhelamos discos y libros y fanzines que nos hablen a NOSOTRAS, que nos podamos sentir incluidas y podamos entender a nuestra manera.

Porque queremos hacerlo más fácil para las chicas: el hecho de ver y escuchar el trabajo de la otra, para poder compartir estrategias y criticar o aplaudir a otrxs.

Porque hay que hacerse cargo de los medios de producción con el fin de crear nuestras propias quejas.

Porque viendo nuestro trabajo como conecta con nuestras amigas o compañeras, política y vida real es esencial si vamos a averiguar de qué forma está impactando el que estamos haciendo, refleja, perpetúa o ROMPE el status quo.

Porque reconocemos las fantasías de la revolución instantánea armamentística machista como mentiste poco prácticas destinadas a mantenernos simplemente soñando en lugar de convertirnos con NUESTROS SUEÑOS, buscando así crear la revolución en nuestras vidas todos los días, imaginando y creando formas alternativas a la mierda capitalista cristiana de hacer las cosas.

Porque nosotras no queremos asimilar las normas de alguien otro (chico) sobre qué es o no es “buena” música, punk-rock o “buenas” letras. Y, POR LO TANTO, necesitamos crear foros donde podemos recrear, destruir y definir nuestras propias visiones.

Porque nosotras sabemos que la vida es mucho más que supervivencia física y somos evidentemente conscientes de que la idea del punk rock “tú puedes hacer cualquier cosa” es crucial para la llegada de la revuelta de unas chicas enfadadas que tratan de salvar la vida psíquica y cultural de chicas y mujeres de todas partes del mundo, según nuestros propios términos, no los vuestros.

Porque haciendo/leyendo/viendo/escuchando cosas molonas que nos validan y desafían nos puede hacer ayudar a ganar fuerza y el sentido de comunidad que necesitamos con el fin de averiguar como figuran mierdas como el racismo, la discriminación por los cuerpos o edad, especismo, clases sociales, violencia de género, antisemitismo y sexismo en nuestras propias vidas.

Porque vemos el fomento y el apoyo a escenas de mujeres y artistas de todo tipos como parte integral de este proceso.

Porque odiamos al capitalismo en todas sus formas y vemos nuestro principal objetivo como compartir información y mantenerse en vida, en lugar de obtener beneficios de ser guay según las normas tradicionales.

Porque estamos cabreadas con una sociedad que nos dice: chica = tonta, chica = mala, chica = débil.

Porque creemos con todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo que las mujeres constituyen una fuerza de alma revolucionaria que puede y va a cambiar el mundo real.

0 comentarios:

expressa't...