3ra Jam! Festes de Benimaclet

(en Castellano más abajo)

Gràcies a totes per participar en la Jam. Una iniciativa mig experimental i improvisada que intenta ser una activitat on, les dones (en el seu ampli espectre conceptual) trenquem amb rols (de gènere) assentats. Sent subjectes actius, autònoms, i motivadors cap a les altres. Crear referents i xarxa on veure'ns recolzades i crear un espai on poder dur-lo a terme, són factors fonamentals. Visibilitzant-nos com a muntadores, tècniques de so, instrumentistes, etc. Rols que el patriarcat ha deixat de costat per a nosaltres, fent-los nostres. (Mafalda ha encetat una proposta relacionada amb esta visibilització i que des d'ací enllacem: http://on.fb.me/1QaCjx3 )

Per això, l'objectiu no és ni ha sigut mai fer una espècie de concert, on unes mostren activament i altres reben passivament, sinó una activitat oberta on participar (independentment del nivell i de l'estil musical) i passar-ho bé! 

Les Jams estan obertes a les vostres improvitzacions, a les vostres cançons, a les vostres versions o al vostre grup de música. Per a les properes ens agradaria crear una llista de correu per a anar informant-vos, així doncs si voleu participar (muntant el bolo, com a tècniques, auxiliars tècniques, instrumentistes, cantants, desmuntant, oferint els vostres amplis o instruments, aportant el cotxe per a dur el material, aportant material -cables, etc- o proposant altres idees d'organització) escriviu-nos a fusaactiva@gmail.com 


///CAST///
Gracias a todas/es por participar en la Jam. Una iniciativa medio experimental e improvisada que intenta ser una actividad donde, las mujeres (en su amplio espectro conceptual) rompemos con roles (de género) asentados. Siendo sujetos activos, autónomos y motivadores hacia las otras. Crear referentes y red donde vernos apoyadas y crear un espacio donde poder llevarlo a cabo, son factores fundamentales. Visibilizándonos como instrumentistas, etc. Roles que el patriarcado nos ha dejado a un lado, haciéndolos nuestros. (Mafalda ha empezado una propuesta relacionada con esta visibilización que desde aquí enlazamos: http://on.fb.me/1QaCjx3 )

Por eso el objetivo no ha sido nunca hacer una especie de concierto, donde unas muestran activamente y otras reciben pasivamente, sino una actividad abierta donde participar (independientemente del nivel y del estilo musical).

Las Jams están abiertas a vuestras improvisaciones, canciones, versiones o a vuestro grupo de música. Para las próximas nos gustaría crear una lista de correo para ir informándoos, así pues, si queréis participar (montando el bolo, como técnicas, auxiliares técnicas, instrumentistas, cantantes, desmontando, ofrreciendo vuestros amplis o instrumentos, aportando el coche para llevar el material, aportando material -cables, etc- o proponiendo otras ideas de organización) escribidnos a fusaactiva@gmail.comEsta tercera Jam ha estat emmarcada dins de les Festes Populars de Benimaclet, sent així una organització conjunta. Moltes gràcies per comptar amb nosaltres!!!
 

0 comentarios:

expressa't...