La xica del grup #1 Mimi (Ghost Transmission)

[VAL]

Realitzem un seguit de preguntes comunes a companyes que formen part de bandes d’estils tan diversos com el shoegaze, noise pop, punk, d-beat, trash, crust, metal... on la resta d’integrants són homes. Totes elles ens conten les seues visions i experiències de ser la xica del grup.


#1 Mimi (veu i percussió a Ghost Transmission)

 • Des de quan estàs capficada al món de la música? Com i per què ho feres?
En el món de la música estic des del 2010 que vam començar a tocar junts Tatxo i jo a casa. Ho vaig fer perquè sempre m'ha agradat cantar, de menuda sempre havia estat al cor del cole i sempre m'ha agradat la música.
En Tatxo vaig tindre l'oportunitat perquè ell és molt bon guitarrista i em vaig llençar a tocar la bateria amb ell sense saber "ni pajotera" i a cantar i després ja vam començar a cridar a més gent fins que vam formar el grup.

 • Havies tingut abans algun altre projecte musical?
Ghost Transmission és el meu primer projecte, abans no havia estat en res.

 • Quina creus que és la teua posició en el grup i com et sents al respecte?
La meua posició en el grup és pràcticament la mateixa que la de Tatxo: som els compositors. I també sóc la que intenta organitzar els concerts, parle amb la gent... faig un poc de "mànager". Pense que la gent sempre veu al/la cantant com al front-man o la front-woman de la banda. Normalment es dirigeixen a mi com a la cantant principal (quan Tatxo canta pràcticament les mateixes cançons que jo). Supose que pel fet de ser dona i que toque la bateria d'una forma estranya... crida més l'atenció. Respecte a com em sent, jo em sent molt a gust, però a voltes sí que m'atabale.
Amb els meus companys molt bé, em cuiden i tenen molta paciència amb mi (riures).

 • T'ha resultat difícil arribar al lloc on et trobes ara (dins de l'àmbit musical)?
No, en el meu cas no. Jo vaig decidir ficar-me a tocar i en cap moment he notat que se m'haja tractat d'una forma diferent. He de ser sincera i no he notat mai cap diferència.

 • Creus que pel fet de ser una dona t'han pogut tractar diferent en alguna ocasió respecte als teus companys de grup?
Una cosa que sí que note de vegades és que quan acabem els concerts molta gent s'acosta a dir alguna cosa rotllo: "què guapo, tal..." i van a ells. Hi ha molt pocs homes que vénen a dirigir-se a mi. En canvi les dones sí que venen a mi.

 • Has tingut alguna referent?
Sí. I totes són part de les influències que tenim. Moe Tucker de The Velvet Underground; Poison Ivy de The Cramps; Kim Deal de Pixies; Kim Gordon de Sonic Youth i Sharin Foo de The Raveonettes. Elles són la meua religió.

 • Algun comentari addicional...?
Crec que amb les ganes, més que la tècnica, s'aconsegueixen les coses. Sí que m'agradaria que s'animaren més dones a formar part del món de la música, perquè solem estar molt "a soletes". I de veres no percibisc que siga un món masclista, no percibisc que la gent et tracte diferent a un home en el món de la música o que te desprecien per ser dona (poden haver excepcions, jo no m'ho he trobat), però les animaria perquè crec que si no som més és perquè no s'animen. Crec que potser com que sempre ha sigut un món molt d'homes... com per exemple, el món de l'enfermeria que sempre ha sigut com molt de dones i hi ha homes que s'estan animant i dius "si és que no és feminista el món de les enfermeres" pots ser enfermer si vols ser-ho. En el món de la música igual: si tu vols ser músic, pots ser-ho tant si eres home com dona.

_


[CAST]

Realizamos una serie de preguntas comunes a compañeras que forman parte de bandas de estilos tan diversos como el shoegaze, noise pop, punk, d-beat, trash, crust, metal... donde el resto de integrantes son hombres. Todas ellas nos cuentan sus visiones y experiencias como chica del grupo.

#1 Mimi (voz y percusión en Ghost Transmission)

 • Desde cuando estás metida en el mundo de la música? Cómo y por qué lo hiciste?
En el mundo de la música estoy desde el 2010 que empezamos a tocar juntos Tatxo y yo en casa. Lo hice porque siempre me ha gustado cantar, cuando era niña siempre había ido al coro del cole y siempre me ha gustado la música.

Con Tatxo tuve la oportunidad porque él es muy buen guitarrista y me lancé a tocar la batería con él sin saber "ni pajotera" y a cantar y después ya empezamos a llamar a más gente hasta que formamos el grupo.

 • Habías tenido antes alguno otro proyecto musical?
Ghost Transmission es mi primer proyecto, antes no había estado en nada.

 • Cuál crees que es tu posición en el grupo y cómo te sientes al respecto?
Mi posición en el grupo es prácticamente la misma que la de Tatxo: somos los compositores. Y también soy la que intenta organizar los conciertos, hablo con la gente... hago un poco de "manager". Pienso que la gente siempre ve al/la cantante cómo al front-man o la front-woman de la banda. Normalmente se dirigen a mí como la cantante principal (cuando Tatxo canta prácticamente las mismas canciones que yo). Supongo que por el hecho de ser mujer y que toco la batería de una forma extraña... llama más la atención. Respecto a cómo me siento, yo me siento muy a gusto, pero a veces sí que me agobio.

Con mis compañeros muy bien, me cuidan y tienen mucha paciencia conmigo (risas).

 • Te ha resultado difícil llegar al lugar donde te encuentras ahora (dentro del ámbito musical)?
No, en mi caso no. Yo decidí meterme a tocar y en ningún momento he notado que se me haya tratado de una forma diferente. Tengo que ser sincera y no he notado nunca ninguna diferencia.


 • Piensas que por el hecho de ser una mujer te han podido tratar diferente en alguna ocasión respecto a tus compañeros de grupo?
Una cosa que sí que noto a veces es que cuando acabamos los conciertos mucha gente se acerca a decir algo rollo: "qué guapo, tal..." y van a ellos. Hay muy pocos hombres que vengan a dirigirse a mí. En cambio las mujeres sí que vienen a mí.

 • Has tenido alguna referente?
Sí. Y todas son parte de las influencias que tenemos. Moe Tucker de The Velvet Underground; Poison Ivy de The Cramps; Kim Deal de Pixies; Kim Gordon de Sonic Youth y Sharin Foo de The Raveonettes. Ellas son mi religión.

 • Algún comentario adicional...?
Creo que con las ganas, más que la técnica, se consiguen las cosas. Sí que me gustaría que se animaran más mujeres a formar parte del mundo de la música, porque solemos estar muy "solitas". Y de verdad que no percibo que sea un mundo machista, no percibo que la gente te trate diferente a un hombre en el mundo de la música o que se te desprecie por ser mujer (puede haber excepciones, pero yo no me las he encontrado), pero las animaría porque creo que si no somos más es porque no se animan. Creo que quizás como siempre ha sido un mundo muy de hombres... como por ejemplo, el mundo de la enfermería que siempre ha sido como muy de mujeres y hay hombres que se están animando y dices "si es que no es feminista el mundo de la enfermería", puedes ser enfermero si quieres serlo. En el mundo de la música igual: si tú quieres ser músicx, puedes serlo tanto si eres hombre como mujer.
0 comentarios:

expressa't...