La xica del grup #3 Mónica (Auxilio)

[VAL]

Realitzem un seguit de preguntes comunes a companyes que formen part de bandes d’estils tan diversos com el shoegaze, noise pop, punk, d-beat, trash, crust, metal... on la resta d’integrants són homes. Totes elles ens conten les seues visions i experiències de ser la xica del grup.



#3 Mónica (bateria a Auxilio)

Des de quan estàs clavada al món de la música? Com i per què ho feres?

Des de sempre la música ha format part de mi. Crec que és la principal eina que he utilitzat per a gestionar les meues merdes, les bones i les dolentes.
De manera més activa vaig formar part diversos anys del col·lectiu Orxata Negra, que organitza concerts des del plistocè i gestiona la Resi.



 • Havies tingut anteriorment algun altre projecte musical? I actualment?

 • Va ser en 2008-09 que em vaig posar a tocar la bateria seriosament i després d'un parell d'intents, la primera banda que va quallar va ser Ultrabotox. Va ser una experiència de l'hòstia i formarà part de mi per sempre. Vaig aprendre i vaig compartir molt amb Laura i Jaume, amb els qui també comencem el projecte del Furor Uterí, juntament amb Orxata.
  Després va vindre Confusa amb Sara Automuro i Edu Trabuc, amb els qui vaig començar a fer d-beat i dels que puc dir que són grans i eterns carnalets.
  Actualment toque en Auxilio, que és Maldito País, sense Letxón, també fem cotxinades, però inspirades en les del nord d'Europa. I Fera, que és un nou pla, una altra vegada amb Sara i amb Natàlia i Miquel. Açò va a molar molt.

  Quina creus que és la teua posició en el grup i com et sents al respecte?

  Bé, com sóc un poc vaga, vaig triar un instrument d'estar asseguda, així que solc estar darrere, a voltes fins i tot de les pantalles, pel que no escolte gens als meus compis, i per això conte les voltes i rese per a portar el mateix compte que ells.
  M'encanta eixir a tocar amb Auxilio perquè Huevo sempre ens té preparada una completa ruta de llocs en els quals fer els menjars principals i no tan principals. 

  Em sent molt a gust amb Auxilio i Fera perquè puc riure, plorar, queixar-me, roncar, fer la "ganyana", equivocar-me… açò és el que dóna sentit per a mi a tindre un projecte comú.




  • T'ha resultat difícil arribar al lloc on et trobes ara (dins de l'àmbit musical)?

  • Crec que no he arribat encara a cap lloc, perquè no hi ha lloc al que arribar, però el camí està sent l'hòstia.



  • Penses que pel fet de ser dona t'han pogut tractar de forma diferent en alguna ocasió respecte als teus companys de grup?

  • Sí, es donen situacions, unes que clarament incomoden i a les quals solc contestar amb humor però marcant i unes altres que em deixen pensativa perquè arriben amb bona intenció. Generalment són sobre la meua forma de tocar. Jo sé que tinc moltíssim que aprendre, que no sóc bona i a més em seguisc posant molt nerviosa quan toque i em solc equivocar. Així que crec que a voltes la bona intenció, que no és una altra que la de recolzar, amaga un poc de condescendència. Em referisc a comentaris com a “pegues amb més força que alguns xics” i derivats.
   Crec que tothom agraïm el suport, jo la primera, però cal seguir revisant els esquemes que ens guien i amb els quals mesurem. Jo la primera perquè enorgullisc de tenir força com un tio (riures).
   Gràcies al treball que s'està pegant molta gent, ens movem en ambients en els quals ja hi ha moltes coses treballades, encara que queden moltes altres coses per fer i cal cuidar les conquestes. Ho dic perquè haver de "macarrejar-me" només m'ha passat una vegada.


  • Has tingut alguna referent?

  • Aquesta pregunta em dóna molt què pensar, perquè jo solc fer-la en les entrevistes a les bandes en el Furor però ara que ho pense sobre mi, em posa davant d'algunes qüestions sobre les quals dubte.
   Sempre parlem de la falta i la necessitat de referents i models però en el meu treball ens agrada utilitzar més el concepte “donar contrast”. No puc evitar veure una mica de jerarquització en la referència perquè és alguna cosa que poses per sobre de tu. Les persones som molt aficionades a comparar-nos, i quasi sempre perdem en eixa comparació. “Donar contrast” és aportar opcions diferents, validant totes les existents, perquè cada persona trie el més lliurement possible.
   Encara així sí que puc parlar de les dones en les quals em vaig fixar en l'adolescència, que van ser, d'una banda, les dones de la meua família: la meua mare i les meues ties. Tros de xurris fortes i lluitadores. I per un altra, les dones de Dones Esmussades, col·lectiu anarcofeminista del Kasal Popular de València, que van estar ací en el lloc i en el moment adequat per a mi.
   Quant als grups, doncs m'han arribat moltes bandes tant per la seua postura política i el seu discurs com pel que em transmeten amb la seua música. A penes hi ha dones tocant en elles, però crec que açò està començant a canviar.





  [CAST]


  Realizamos una serie de preguntas comunes a compañeras que forman parte de bandas de estilos tan diversos como el shoegaze, noise pop, punk, d-beat, trash, crust, metal... donde el resto de integrantes son hombres. Todas ellas nos cuentan sus visiones y experiencias como chica del grupo.



  • Desde cuando estás metida en el mundo de la música? Cómo y por qué lo hiciste?

  Desde siempre la música ha formado parte de mí. Creo que es la principal herramienta que he utilizado para gestionar mis mierdas, las buenas y las malas.

  De manera más activa  formé parte varios años del colectivo Orxata Negra, que organiza conciertos desde el pleistoceno y gestiona la Resi.


  • Habías tenido anteriormente algún otro proyecto musical? Y actualmente?

  Fue en 2008-09 que me puse a tocar la batería en serio y después de un par de intentos, la primera banda que cuajó fue Ultrabotox. Fue una experiencia de la hostia y formará parte de mí para siempre. Aprendí y compartí un montón con Laura y Jaume, con quienes también comenzamos el proyecto del Furor Uterí, junto con Orxata.

  Después vino Confusa con Sara Automuro y Edu Trabuc, con quienes empecé a hacer dbeat y de lxs que puedo decir que son   grandes  y eternxs carnalitxs.
  Actualmente toco en Auxilio, que es Maldito País, sin Letxón, también hacemos cochinadas, pero inspiradas en las del norte de Europa. Y Fera, que es un nuevo plan, otra vez con Sara y con Natàlia y Miquel. Esto va a molar mucho. 


  • Cuál crees que es tu posición en el grupo y cómo te sientes al respecto?

  Bueno, como soy un poco vaga, elegí un instrumento de estar sentada, así que suelo estar detrás, a veces incluso de las pantallas, con lo que no oigo nada a mis compis, por lo que cuento las vueltas y rezo para llevar la misma cuenta que ellxs.

  Me encanta salir a tocar con Auxilio porque Huevo siempre nos tiene preparada una completa ruta de sitios en los que hacer las comidas principales y no tan principales.

  Me siento muy a gusto con Auxilio y Fera porque puedo reír, llorar, quejarme, roncar, hacer la gañana, equivocarme…  esto es lo que da sentido para mi a tener un proyecto común.  


  • Te ha resultado difícil llegar al lugar donde te encuentras ahora (dentro del ámbito musical)?

  Creo que no he llegado todavía a ningún sitio, porque no hay sitio al que llegar, pero el camino está siendo la hostia.


  • Piensas que por el hecho de ser mujer te han podido tratar de forma diferente en alguna ocasión respecto a tus compañeros?

  • Sí se dan situaciones, unas que claramente incomodan y a las que suelo contestar con humor pero marcando y otras que me dejan pensativa porque llegan con buena intención. Generalmente son sobre mi forma de tocar. Yo sé que tengo muchísimo que aprender, que no soy buena y además me sigo poniendo muy nerviosa cuando toco y me suelo equivocar. Así que creo que a veces la buena intención, que no es otra que la de apoyar, esconde un poco de condescendencia. Me refiero a comentarios como “pegas con más fuerza que algunos chicos” y derivados.
   Creo que todo el mundo agradecemos el apoyo, yo la primera, pero hay que seguir revisando los esquemas que nos guían y con los que medimos. Yo la primera porque enorgullezco de tener fuerza como un tío (risas).
   Gracias al curro que se está pegando mucha gente, nos movemos en ambientes en los que hay muchas cosas trabajadas, aunque queden muchas otras cosas por hacer y haya que cuidar las conquistas. Lo digo porque tener que macarrearme sólo me ha pasado una vez.


   • Has tenido alguna referente?

   • Esta pregunta me da mucho qué pensar, porque yo suelo hacerla en las entrevistas a las bandas en el Furor pero ahora que pienso sobre mí, me pone delante de algunas cuestiones sobre las que dudo.
    Siempre hablamos de la falta y la necesidad de referentes y modelos pero en mi trabajo nos gusta utilizar más el concepto “dar contraste”. No puedo evitar ver algo de jerarquización en la referencia porque es algo que pones por encima de ti. Las personas somos muy aficionadas a compararnos, y casi siempre perdemos en esa comparación. “Dar contraste” es aportar opciones diferentes, validando todas las existentes, para que cada persona elija lo más libremente posible.
    Aún así sí puedo hablar de las mujeres en las que me fijé en la adolescencia, que fueron por un lado, las mujeres de mi familia: mi madre y mis tías. Pedazo de churris fuertes y peleonas. Y por otro, las mujeres de Dones Esmussades, colectivo anarcofeminista del Kasal Popular de València, que estuvieron ahí en el sitio y en el momento adecuado para mí.
    En cuanto a los grupos, pues me han llegado muchas bandas tanto por su postura política y su discurso como por lo que me transmiten con su música. A penas hay mujeres tocando en ellas, pero creo que esto está empezando a cambiar.






  0 comentarios:

  expressa't...