[entrevista] Tècnica de càmera

Tècnica de Càmera #1


PICTURE OF JENDRA JARNAGIN
http://www.floatingcamera.com.
Sovint acostumem a enfocar la mirada del món de la música en les artistes o grups de música visibles sobre l'escenari, no obstant, este món és molt més ampli i tot i que la música és per a aquelles que la fan, el seu entorn està ple d'agents que incideixen en el seu funcionament; com és el cas de les productores, dels programadors i programadores, de l'equip tècnic, etc.

Arran de diverses converses entre companyes tècniques audiovisuals, sonidistes, etc; sentim la necessitat de donar a conéixer les seues vivències i d'apropar esta part 'invisible' del treball diari d'estes professionals, així com manifestar les dificultats i/o obstacles que s'han pogut trobar pel fet de ser dones.


En esta entrevista recollim el testimoni d'una fotògrafa i tècnica de càmera valenciana.

 [en CASTELLANO más abajo]


■ Com vas començar al món audiovisual i al món dels rodatges?
Vaig començar, com la majoria, sense cobrar ni un duro, en xicotets projectes, curts, videoclips ..., fins que vaig aconseguir treballar en una TV movie petita gairebé sense pressupost, però que em va servir per conèixer gent del sector que a poc a poc va anar comptant amb mi per a projectes més grans.

■ En quines pel·lícules o sèries has treballat
He treballat en diverses sèries i TV movies de TV3, pel·lícules nacionals, en moltíssims anuncis, en esdeveniments esportius, concerts, reportatges ...

■ Com ha sigut la teva experiència en el món de la música a nivell audiovisual?
A mi personalment m'encantaria dedicar-me al món de la música; sobretot a cobrir concerts, esdeveniments musicals, videoclips... però la veritat és que resulta bastant complicat perquè excepte en grans esdeveniments, no es sol destinar massa pressupost a contractar càmeres o a la realització d'un bon vídeo.De fet passa que molts videoclips de "grans artistes" que després veiem en els 40 Principals es produeixen a costa de no pagar sous a molts dels tècnics que els fan possibles. Jo vaig participar en un d'aquests perquè vaig haver d'ajudar a un amic, i va ser la primera i l'última vegada que vaig treballar sense cobrar per a empreses que manegen pressupostos enormes, de manera que vaig haver de renunciar al món videoclips que tant m'agradava.La resta d'experiències en el món de la música, encara que han estat escasses van ser més gratificants, sobretot els directes per l'adrenalina que tot isca perfecte. Així que espere poder seguir ampliant esta llista d'experiències musicals i aprofite per fer una crida a músics i productores perquè invertisquen un poquet més i millor en el món de la imatge, que al cap i a la fi és una cosa importantíssima per a qualsevol grup o artista . 

■ Has trobat discriminació a la teua feina? En quins aspectes és més evident?
Cap a mi directament no perquè he marcat molt bé els límits des del principi. I al final com tot a la vida el respecte és una cosa que una mateixa es treballa. Però sí que hi ha un ambient molt marcat pel sector masculí, sobretot a nivell tècnic.
Sembla que les dones estan més ben considerades en departaments com vestuari, maquillatge i perruqueria mentre que en altres departaments com a càmera o so, sol ser difícil trobar caps d'equip.
També és molt comú veure als "homes" de rodatge sospirar per l'actriu o model de torn, per la jove meritòria de pràctiques o fer comentaris moltes vegades poc professionals.

■ Has patit assetjament per part dels caps o companys? 

Els rodatges solen ser molt jeràrquics, en alguns casos és una cosa similar a l'exèrcit, moltes hores de treball al dia, condicions físiques molt dures quan graves en entorns difícils com platja o muntanya i una cadena de comandament molt estructurada. Tot això sumat a una tensió i estrès constant a causa dels enormes pressupostos que es manegen. Així que més que una discriminació sexista, que n'hi ha en certa mesura, els majors conflictes en rodatges vénen més per anar derivant problemes cap a càrrecs inferiors per evitar marrons. I que t'intenten colar culpes o responsabilitats d'altres passa, ja sigues home o dona. Però he de reconèixer que, exceptuant algun cas concret, jo en general he tingut caps d'equip bastant agradables i professionals.

■ Quines conseqüències pot tindre assenyalar públicament aquests fets?

El món audiovisual és un dels treballs més inestables que conec, i que et deixen de cridar d'un dia per l'altre per qualsevol tonteria, comentari equivocat a la persona equivocada o simplement perquè el fill del cap haja decidit estudiar cinema i vulga "viure" un rodatge pot deixar-te sense feina en un obrir i tancar d'ulls. Així que el mateix podria aplicar-se a dir el que alguns no volen sentir.

■ Quin paper tenen els mitjans de comunicació front a les agressions masclistes? 
Els mitjans de Comunicació són els altaveus més "efectius" a dia de hui per transmetre un missatge a la societat. El més complicat ve en estudiar quin és el missatge a transmetre, quins interessos hi ha darrere d'aquest missatge i qui o quins són els interlocutors.Crec que el poder mediàtic ha d'assumir la seva responsabilitat i intentar afavorir una societat justa i equilibrada, respectant els valors i drets del seu públic, però també crec que nosaltres com a individus hem de posar de la nostra part un sentit crític i d'anàlisi davant allò que ens expliquen , perquè al final el procés comunicatiu acaba en nosaltres quan vam rebre el missatge. I aquí és on som lliures per qüestionar, respondre i consumir la informació d'una manera intel·ligent.Al cap ia la fi els grans mitjans de comunicació responen únicament a qüestions polítiques i financeres i la violència de gènere, així com la majoria de problemes socials són "poc rendibles" per a ells. Així que mentre no puguem canviar aquest sistema des de càrrecs de poder, potser si puguem intentar formar-nos, fer un consum responsable de televisió, etc ... i utilitzar noves eines de difusió a internet que ens permeten una comunicació més social i interactiva per emissors i receptors.

■ En quins projectes estàs ara involucrada?  
Ara estic treballant com Fotògrafa i creant el meu propi projecte vital i laboral i intentant sobreviure a les grans dificultats dels autònoms en aquest país.

■ Per què has escollit signar de forma anònima aquesta entrevista? 

Perquè crec que el més important d'esta entrevista és el missatge  ;)

■ Afegeix algun comentari 

Molta sort amb el Projecte Fusa Activa i espere que entre tots i totes descobrim algun dia el complicat punt de EQUILIBRI ...
***************************************************************************************************************
///CAST.
■ ¿Cómo empezaste en el mundo audiovisual y en el mundo de los rodajes?

Empecé, como la mayoría, sin cobrar ni un duro, en pequeños proyectos, cortos, videoclips..., hasta que conseguí trabajar en una TV movie pequeñita sin apenas presupuesto, pero que me sirvió para conocer gente del sector que poco a poco fue contando conmigo para proyectos más grandes.

■ ¿En qué películas o series has trabajado?
He trabajado en varias series y TV movies de TV3, películas nacionales, en muchísimos anuncios, en eventos deportivos, conciertos, reportajes...

■ ¿Cómo ha sido tu experiencia en el mundo de la música a nivel audiovisual?
A mi personalmente me encantaría dedicarme al mundo de la música; sobretodo a cubrir conciertos, eventos musicales, videoclips... pero la verdad es que resulta bastante complicado porque excepto en grandes eventos, no suele destinarse demasiado presupuesto a contratar cámaras o a la realización de un buen video. 

De hecho ocurre que muchos videoclips de "grandes artistas" que luego vemos en los 40 Principales se producen a costa de no pagar sueldos a muchos de los técnicos que los hacen posibles. Yo participé en uno de estos porque tuve que ayudar a un amigo, y fue la primera y la última vez que trabajé sin cobrar para empresas que manejan presupuestos enormes, por lo que tuve que renunciar al mundo videoclips que tanto me gustaba.

El resto de experiencias en el mundo de la música, aunque han sido escasas fueron más gratificantes, sobretodo los directos por la adrenalina de que todo salga perfecto. Así que espero poder seguir ampliando esa lista de experiencias musicales y aprovecho para hacer un llamamiento a músicos y productores para que inviertan un poquito más y mejor en el mundo de la imagen, que al fin y al cabo es algo importantísimo para cualquier grupo o artista.

■ ¿Has encontrado discriminación en tu trabajo? ¿En qué aspectos es más evidente?
Hacia mi directamente no porque he marcado muy bien ciertos límites desde el principio. Y al final como todo en la vida el respeto es algo que una misma se trabaja. Pero sí existe un ambiente muy  marcado por el sector masculino sobre todo a nivel técnico. 

Parece que las mujeres están mejor consideradas en departamentos como vestuario, maquillaje y peluquería mientras que en otros departamentos como cámara o sonido, suele ser dificil encontrar jefas de equipo. 

También es muy común ver a los "hombres" de rodaje suspirar por la actriz o modelo de turno, por la joven meritoria de prácticas o hacer comentarios muchas veces poco profesionales.

■ ¿Has sufrido acoso por parte de tus jefes o compañeros?
Los rodajes suelen ser muy jerárquicos, en algunos casos es algo similar al Ejercito, muchas horas de trabajo al día, condiciones físicas muy duras cuando grabas en entornos difíciles como playa o montaña y una cadena de mando muy estructurada. Todo eso sumado a una tensión y estrés constante debido a los enormes presupuestos que se manejan. Asi que más que una discriminación sexista, que la hay en cierta medida, los mayores conflictos en rodajes vienen más bien por ir derivando problemas hacia cargos inferiores para evitar marrones. Y que te intenten colar culpas o responsabilidades de otros pasa, ya seas hombre o mujer. Pero he de reconocer que, exceptuando algún caso concreto, yo en general he tenido jefes de equipo bastante agradables y profesionales.

■ ¿Qué consecuencias puede tener señalar públicamente estos hechos?
El mundo audiovisual es uno de los trabajos más inestables que conozco, y que te dejen de llamar de un día para otro por cualquier tontería, comentario equivocado a la persona equivocada o simplemente porque el hijo del jefe haya decidido estudiar cine y quiera "vivir" un rodaje puede dejarte sin curro en un abrir y cerrar de ojos. Así que lo mismo podría aplicarse a decir lo que algunos no quieren oír.

■ ¿Qué papel juegan los medios de comunicación frente a las agresiones sexistas?
Los medios de Comunicación son los altavoces más "efectivos" a día de hoy para transmitir un mensaje a la sociedad.Lo complicado viene al estudiar cuál es el mensaje a transmitir, qué intereses hay detrás de ese mensaje y quién o quienes son los interlocutores. 

Creo que el poder mediático debe asumir su responsabilidad e intentar favorecer una sociedad justa y equilibrada, respetando los valores y derechos de su público, pero también creo que nosotros como individuos debemos poner de nuestra parte un sentido crítico y de análisis ante aquello que nos cuentan, porque al final el proceso comunicativo acaba en nosotros cuando recibimos el mensaje. Y ahí es donde somos libres para cuestionar, responder y consumir la información de una forma inteligente.

Al fin y al cabo los grandes medios de comunicación responden únicamente a cuestiones políticas y financieras y la violencia de género, así como la mayoría de problemas sociales son "poco rentables" para ellos. Así que mientras no podamos cambiar ese sistema desde cargos de poder, quizá si podamos intentar formarnos, hacer un consumo responsable de televisión, etc... y utilizar nuevas herramientas de difusión en internet que nos permitan una comunicación más social e interactiva por emisores y receptores.  
■ ¿En qué proyectos estás ahora involucrada?
Ahora estoy trabajando como Fotógrafa y creando mi propio proyecto vital y laboral e intentando sobrevivir a las grandes dificultades de los autónomos en este país.

■ ¿Porqué has elegido firmar de forma anónima esta entrevista?
Porque creo que lo más importante de esta entrevista es el mensaje ;)

■ Añade algún comentario
Mucha suerte con el Proyecto Fusa Activa y espero que entre tod@s descubramos algún día el complicado punto de  EQUILIBRIO...

0 comentarios:

expressa't...