La xica del grup #4 Sara (Automuro)

[VAL]

Realitzem un seguit de preguntes comunes a companyes que formen part de bandes d’estils tan diversos com el shoegaze, noise pop, punk, d-beat, trash, crust, metal... on la resta d’integrants són homes. Totes elles ens conten les seues visions i experiències de ser la xica del grup.


#4 Sara (batería a Automuro)Foto per Kat. S. F.

Des de quan estàs clavada al món de la música? Com i per què ho feres?

La veritat és que la música sempre ha tingut un paper molt important en la meua vida, sempre he escoltat moltíssima música, de fet podria recordar de cada època la seva pròpia “banda sonora”. Si ens referim a “començar a tocar” ho vaig decidir als 14 anys (any 2000). Volia començar a tocar un instrument perquè m'encantava la música, encara que, molt·e·s company·e·s meu·e·s de classe tocaven instruments des que eren menud·e·s i en aquell moment em vaig veure inclús massa major… però vaig pensar que amb el temps pensaria que tant de bo ho hagués fet més jove i que més valia tard que mai. I és la millor decisió que he pres en la meua vida. Sempre s'és “jove” (com sol dir-se) per començar, sempre.

Em vaig decantar per la bateria, que segueix sent el meu instrument preferit. Vaig començar en cases de joventut a Saragossa perquè eren les més barates, vaig tenir de professor al bateria dels Berzas, al de Rosario Flores… gent que feia classes solament per ajudar a la gent que no podíem pagar-nos classes decents, i em sembla que molt·e·s d'ell·e·s van fer un treball brutal amb molta gent de la meva generació. Uns anys més tard em vaig ficar a estudiar música més seriosament, en instituts de música i en magisteri musical, i he tontejat amb altres instruments a nivell autodidacta com la guitarra i amb uns altres amb classes com a piano i cant.
El meu primer concert o la meua primera presència "al món de la música” va ser als 18 anys (2004) amb un grup de versions, com no, anomenat Mari.Con.Hadas del que guarde boníssims records, i a partir d'ací va vindre tota la resta... • Havies tingut anteriorment algun altre projecte musical? I actualment?

 • Abans d'Automuro sí. Havia participat en diversos projectes, alguns més seriosos i uns altres menys; els més rellevants en la meua vida, als quals més temps he dedicat, m'han aportat i m'han format com a música i persona han sigut: MISTKÄFER (2008/2010), amb el qual vaig fer la meua primera gira i vaig compartir grans moments; CONFUSA (2011/2013), ja a València, amb grans amigues; CLIT EASTWOOD, un xicotet col·lectiu aragonés a través del com muntàvem concerts; i ARREBATO, una associació de Saragossa en la qual fèiem concerts molt semblant al que ací seria La Residència.
  Actualment estic en el col·lectiu FUROR UTERÍ, un col·lectiu feminista en el qual visibilitzem a les dones en la música i el punk a través de concerts, fanzines…, i toque en dues bandes, en AUTOMURO com a bateria i en FERA com a baixista.


 • Quina creus que és la teua posició en el grup i com et sents al respecte?

 • Bé, l'única posició que jo percep en Automuro és que sóc la bateria: mai m'he sentit diferent, ni els del meu grup m'han tractat diferent; no he percebut posicions, jerarquies, ni he sentit que exercira un rol determinat. Crec que senzillament hem sigut nosaltres mateixes tota l'estona i els rols que es poden exercir són els que ocorren en qualsevol grup de bones amigues. Sé la sort que tinc, i em sent molt privilegiada de tenir-los com a companys de grup.


  • T'ha resultat difícil arribar al lloc on et trobes ara (dins de l'àmbit musical)?

  • Respecte al nivell acadèmic ha sigut un camí dur, és a dir, avançar requereix un gran esforç i moltes ganes i passió al cap i a la fi, i més si a més de superar les barreres habituals has de superar les del gènere afegint-li que la bateria és un dels instruments moderns menys relacionat amb les dones. M'he trobat en classes de bateria amb professors que em tractaven diferent en una classe mixta o que insinuaven que havia de tocar diferent pel fet de ser dona. Són barreres que si t'agafen jove et poden marcar molt.

   Respecte a "el món de la música" és un camí encara més dur. Des del rebuig de gent propera que no entén que tocs la bateria per ser un instrument poc femení, del públic fixant-se de primeres en aspectes més estètics que musicals, de gent del teu entorn que pensa que el teu grup està on està pel teu sexe...

   Hi ha tot un llenguatge i comentaris que s'ha naturalitzat i que ens menyspreen, que remarquen el nostre gènere abans que altres valors, i la gent no és conscient del que realment està dient amb açò. Conforme passen els anys em sent encara més feminista i em radicalitzen encara més aquests comentaris des d'anys arrere fins ara, i sent que la igualtat és una gran prioritat que hem d'aconseguir, qüestionant les coses que donem per fet, el nostre llenguatge, rutina, i empatitzant i aprenent dels sentiments dels altres i de les conseqüències reals dels nostres actes i paraules.


  • Penses que pel fet de ser dona t'han pogut tractar de forma diferent en alguna ocasió respecte als teus companys de grup?

  • Un rotund SÍ. No vull dir que no hi haja gent meravellosa que ens haja tractat genial i en igualtat perquè LA HI HA i en grans quantitats, però hi ha moltes altres situacions en les quals no ha ocorregut. En Automuro m'he trobat de tot, des d'un tècnic de so que em preguntava de qui del grup era la nòvia ("hola, sóc la bateria"), a gent que et diu que "toques com un xic la bateria", gent que vol fer-se col·lega dels meus companys de grup però amb mi tinga altres intencions pel fet que jo siga dona... o gent que "eleva" les teues habilitats musicals per ser dona sense fixar-se en uns altres molt més bons que tu que també han tocat, la qual cosa em sembla molt injust per a ells també.


  • Has tingut alguna referent?

  • Referents que siguen dona no, la veritat. Les que hi havia em semblaven molt comercials i buides (rotllo Courtnie Love) i les que valien la pena les he conegut molt més tard, quan vaig començar a escoltar més ràdio i internet va començar a ser més assequible i interessant.

   D'influències musicals moltes: m'agrada el ska, el soul, el reggae... però sobretot la canya, des del rock, el punk o el crust fins al grind. Algunes influències han sigut TragedySlayerDischargeCrass, El Corazón del Sapo (com a bona aragonesa que sóc), Los Crudos, Moho, Zanussi... i en aquesta època em flipen Dead In The Dirt Entombed i Converge. D'aquests puc recordar-me ara. De canya hi ha poques dones que toquen encara que també he de dir que cada vegada som més.


  • Algun comentari addicional?

  • Doncs que moltíssimes gràcies per l'entrevista, llarga vida a la música i a les dones dins d'ella. I que tant de bo deixem de ser “gènere” per ser totes senzillament “musics”.

  • __


  • [CAST]
  • Realizamos una serie de preguntas comunes a compañeras que forman parte de bandas de estilos tan diversos como el shoegaze, noise pop, punk, d-beat, trash, crust, metal... donde el resto de integrantes son hombres. Todas ellas nos cuentan sus visiones y experiencias como chica del grupo.
   • Desde cuando estás metida en el mundo de la música? Cómo y por qué lo hiciste?
   • La verdad es que la música siempre ha tenido un papel muy importante en mi vida, siempre he oído muchísima música, de hecho podría recordar de cada época su propia “banda sonora”. Si nos referimos a “empezar a tocar” lo decidí a los 14 años (año 2000). Quería empezar a tocar un instrumento porque me encantaba la música, sin embargo, muchxs compañerxs míos de clase tocaban instrumentos desde que eran pequeñxs y en ese momento me vi hasta mayor…  pero pensé que con el tiempo pensaría que ojalá lo hubiera hecho más joven y que más valía tarde que nunca. Y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Siempre se es “joven” (como suele decirse) para empezar, siempre.
   • Me decanté por la batería, que sigue siendo mi instrumento favorito. Empecé en casas de juventud en Zaragoza porque eran las más baratas, tuve de profesor al batería de los Berzas, al de Rosario Flores… gente que daba clases solo por ayudar a la gente que no podíamos pagarnos clases decentes, y me parece que muchxs de ellxs hicieron un trabajo brutal con mucha gente de mi generación. Varios años más tarde me metí a estudiar música más seriamente, en institutos de música y en magisterio musical, y he tonteado con otros instrumentos a nivel autodidacta como la guitarra y con otros con clases como piano y canto.
   • Mi primer concierto o mi primera presencia en “el mundo de la música” fue a los 18 años (2004) con un grupo de versiones, cómo no, llamado Mari.Con.Hadas del que guardo buenísimos recuerdos, y a partir de ahí vino todo lo demás..

   • Habías tenido anteriormente algún otro proyecto musical? Y actualmente?
   • Antes de Automuro sí. Había participado en varios proyectos, algunos más serios y otros menos; los más relevantes en mi vida, a los que más tiempo he dedicado, me han aportado y me han formado como música y persona han sido: MISTKÄFER (2008/2010), con el cual hice mi primera gira y compartí grandes momentos; CONFUSA (2011/2013),ya en Valencia, con grandes amigxs; CLIT EASTWOOD, un pequeño colectivo maño a través del cual montábamos conciertos; y ARREBATO, una asociación de Zaragoza en la que hacíamos conciertos muy parecido a lo que aquí sería La Residencia.

   • Actualmente estoy en el colectivo FUROR UTERÍ, un colectivo feminista en el que visibilizamos a las mujeres en la música y el punk a través de conciertos, fanzines…, y toco en dos bandas, en AUTOMURO como batería y en FERA como bajista.

    • Cuál crees que es tu posición en el grupo y cómo te sientes al respecto?
    • Bueno, la única posición que yo percibo en Automuro es que soy la batería: nunca me he sentido distinta, ni los de mi grupo me han tratado distinta; no he percibido posiciones, jerarquías, ni he sentido que ejerciera un rol determinado. Creo que sencillamente hemos sido nosotras mismas todo el rato y los roles que se pueden ejercer son los que ocurren en cualquier grupo de buenas amigas. Sé la suerte que tengo, y me siento muy privilegiada de tenerlos como compañeros de grupo.


   • Te ha resultado difícil llegar al lugar donde te encuentras ahora (dentro del ámbito musical)?
   • Respecto al nivel académico ha sido un camino duro, es decir, avanzar requiere un gran esfuerzo y muchas ganas y pasión al fin y al cabo, y más si además de superar las barreras habituales debes superar las del género añadiéndole que la batería es uno de los instrumentos modernos menos relacionado con las mujeres. Me he encontrado en clases de batería con profesorxs que me trataban distinta en una clase mixta o que insinuaban que debía tocar distinto por el hecho de ser mujer. Son barreras que si te pillan joven te pueden marcar mucho.
   • Respecto a “el mundo de la música” es un camino aún más duro. Desde el rechazo de gente cercana que no entiende que toques la batería por ser un instrumento poco femenino, del público fijándose de primeras en aspectos más estéticos que musicales, de gente de tu entorno que piensa que tu grupo está donde está por tu sexo… 
   • Hay todo un lenguaje y comentarios que se ha naturalizado y que nos menosprecian, que remarcan nuestro género antes que otros valores, y la gente no es consciente de lo que realmente está diciendo con ello. Conforme pasan los años me siento aún más feminista y me radicalizan aún más estos comentarios desde años atrás hasta ahora, y siento que la igualdad es una gran prioridad que debemos conseguir,cuestionando las cosas que damos por hecho, nuestro lenguaje, rutina, y empatizando y aprendiendo de los sentimientos de los demás y de las consecuencias reales de nuestros actos y palabras. 

   • Piensas que por el hecho de ser mujer te han podido tratar de forma diferente en alguna ocasión respecto a tus compañeros?
   • Un rotundo SI. No quiero decir que no haya gente maravillosa que nos haya tratado genial y en igualdad porque LA HAY y en grandes cantidades, pero hay otras muchas situaciones en las que no ha ocurrido. En Automuro me he encontrado de todo, desde un técnico de sonido que me preguntaba de quién del grupo era la novia (“hola, soy la batería”), a gente que te dice que “tocas como un chico la batería”, gente que quiere hacerse colega de mis compañeros de grupo pero conmigo tenga otras intenciones por el hecho de que yo sea mujer… o gente que “eleva” tus habilidades musicales por ser mujer sin fijarse en otros mucho más buenos que tú que también han tocado, lo que me parece muy injusto para ellos también.
   •  
   • Has tenido alguna referente?
   • Referentes que sean mujer no, la verdad. Las que había me parecían muy comerciales y vacías(rollo Courtnie Love) y las que valían la pena las he conocido mucho más tarde,cuando empecé a oír más radio e internet empezó a ser más asequible e interesante.
   • De influencias musicales muchas: me gusta el ska, el soul, el reggae… pero sobre todo la caña,desde el rock, el punk o el crust hasta el grind. Algunas influencias han sido Tragedy, Slayer, Discharge, Crass, El Corazón del Sapo (como buena maña que soy), Los Crudos, Moho, Zanussi… y en esta época me flipan Dead In The Dirt Entombed y Converge. De estos puedo acordarme ahora. De caña hay pocas mujeres que toquen aunque también he de decir que cada vez somos más.

  • Algun comentario addicional...?
  • Pues que muchísimas gracias por la entrevista, larga vida a la música y a las mujeres dentro de ella. Y que ojalá dejemos de ser “género” para ser todxs sencillamente “musicxs”.

1 comentari:

 1. Anònim4/13/2016

  Decid de quién es la foto, que es mía y se agradece la publicidad. no seais malotes, jeje.

  Gracias

  Kat S.F.

  ResponElimina

expressa't...