PARTICIPA / COL.LABORA

Alguna volta has pensat que n'hi havia poca representació femenina a un concert (o cap)? O que el món
del rock i del metal era massa "matxirulo"? Quants grups de xiques coneixes? podries dir més de 15 o 20?És un fet, res extraordinari. Podem assumir-ho dins la normalitat estadística o podem plantejar-nos perquè passa. Les dones des de sempre silenciades a l'espai públic comencen a fer-se visibles amb el pas del temps; mai han hagut grans compositores? es preguntava Mònica Pons tot encetant una recerca.

Clar que si, i cada volta són més les dones que agafen un instrument, fan bases, rapejen... i comencen projectes des de zero. De vegades passa que en veure un grup on les xiques no fan la típica funció de "chorus" (les dones) ens veiem reflectides i ens mou alguna cosa per dins, és possible que això siga "motivació base" per a crear este espai, el festival Furor Uterí a la ciutat de València, el Ladyfest a Madrid o altres projectes. La qüestió de gènere està un poc oblidada i creiem que és un punt on tots els éssers humans i totes les persones estem involucrades, i és un punt important. No volem anar de víctimes de res, només fer-nos visibles. Per tot això els models socials i referents es creen estant presents, fent-ne difusió,... "Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer" i perquè darrere? L'espai públic també és nostre!

Agraviats

Este Blog el fem entre tot*s, podeu PARTICIPAR / COL.LABORAR més activament, modificant el blog, fent ressenyes, entrevistes, logos, especials, fent traduccions d'articles (en anglès, francès, rus...), parlant de la vostra escena local ...
CAST//

Cindy Blackman-Santana
Alguna vez has pensado que había poca representación femenina en un concierto (o ninguna)? O que el mundo del rock y del metal era demasiado "machirulo"? Cuantos grupos de chicas conoces? podrías decir más de 15 o 20? Es un hecho, nada extraordinario. Podemos asumirlo dentro de la "normalidad estadística" o podemos plantearnos porqué pasa. Las mujeres desde siempre silenciadas en el espacio público empiezan a hacerse visibles con el paso del tiempo, nunca han habido grandes compositoras? se preguntaba Mònica Pons empezando una búsqueda.

Keny ArkanaClaro que sí y cada vez son más las mujeres que cogen un instrumento, hacen bases, rapean... y empiezan proyectos desde cero. A veces pasa que cuando vemos un grupo donde las chicas no hacen la típica función "chorus" las mujeres nos vemos reflejadas y nos mueve algo por dentro, es posible que esto sea "motivación base" para crear este espacio, el festival Furor Uterí en la ciudad de Valencia, el Ladyfest en Madrid u otros proyectos. La cuestión de género está un poco olvidada y creemos que es un punto donde todos los seres humanos y todas las personas estamos involucradas, y es un punto importante.


No queremos ir de víctimas de nada, sólo hacernos visibles. Por todo esto los modelos sociales y referentes se crean estando presentes, haciendo difusión,... "Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer" y porqué detrás? el espacio público también es nuestro!


Triángulo de Amor BizarroEste Blog lo hacemos entre tod@s, podéis  PARTICIPAR / COLABORAR más activamente, modificando el blog, haciendo reseñas, entrevistas, logos, especiales, haciendo traducciones de artículos, hablando de vuestra escena local...

Miss Kittinfusaactiva@gmail.com